Wydarzenia

Seminarium Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) więcej...
Konferencje

Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP2020 więcej...
Seminaria naukowe

Data i miejsce: 16.12.2019 09:30, bud. A-2 (ul. Szafrana 2), sala 6a,
Prelegent i temat: doc dr inż. Emil Michta, System monitorowania wałów przeciwpowodziowych
Projekty naukowo badawcze
  • A versatile electrical impedance calibration laboratory based on digital impedance bridges 17RPT04 VersICaL więcej...
  • Eine Plattform für SmartGrid Untersuchung und Testen von Energie Management und Balancieren Algorithmen/Platforma do badań nad rozwiązaniami SmartGrid oraz testowania algorytmów zarządzania i balansowania energia - INTERREG VA więcej...
  • Modelowanie elastyczności popytu na moc elektryczną więcej...
  • EMRP Researcher Excellence Grant SIB53-REG2, Development of the polyphase ac voltage source for digital impedance bridges więcej...
  • Projekt badawczy rozwojowy R 01 0024 10, System pomiarowy do wzorcowania rezystorów wzorcowych o małych wartościach rezystancji w zakresie częstotliwości akustycznych więcej...
  • Projekt badawczy rozwojowy R 01 033 03, Zintegrowany system monitorowania i sterowania systemami pomiarowego państwowego wzorca jednostek miar czasu i częstotliwości więcej...
  • Projekt badawczy rozwojowy R 01 036 01, ZigBee - Węzły do inteligentnych systemów pomiarowo-sterujących więcej...